top of page

Integritetspolicy

Vi på Ångbryggeriet värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy hjälper dig bland annat att förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på webbplatsen så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Hantering av kund- och partnerinformation 

Du kan besöka vår webbsida utan att uppge någon personlig information. Vi noterar bara data som ej är personligt relaterad såsom IP-adress, refererande sida etc. i statistiksyfte. Denna information används endast för att förbättra vårt utbud och vi kan inte koppla denna information direkt till dig. Personliga data lagras endast efter det att du frivilligt lämnat dina uppgifter.

Genom att du kontaktar oss via våra formulär eller skriver upp dig på vårt nyhetsbrev samtycker du till att vi lagrar de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras internt och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som intressent och ge dig bättre service. Du har givetvis möjlighet att när som helst kontakta oss för att se de personuppgifter vi register för om dig. Informationen lagras bara så länge den måste enligt gällande lagar, om inte du godkänt fortsatt användning av informationen.

Datasäkerhet

Vi skyddar vår webbsida och andra system med hjälp av tekniska och organisatoriska arrangemang mot förlust, skada, åtkomst, ändringar eller spridning av din data av icke auktoriserade personer.

bottom of page